PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE ELS USOS FUTURS DE LA SALA POLIVALENT

OBJECTIU DEL PROCÉS

 

El propòsit general consisteix en desenvolupar un procés participatiu que permeti recollir i prioritzar futurs usos per a una sala polivalent del Morell.

Els objectius concrets d’aquest procés són els següents:

 • Donar a conèixer els antecedents i la situació actual de la sala objecte del procés participatiu, oferint una informació clara i completa que permeti una participació de qualitat.
 • Donar veu a la ciutadania i tenir-la en compte per decidir els futurs usos d’aquesta sala.
 • Implicar a la ciutadania en les decisions municipals que els afecten directament.

CONTEXT

 

Per tal de conèixer quina és la situació dels equipaments municipals destinats a activitats culturals, esportives, socials, etc… del Morell, s’ha elaborat una diagnosi. Els principals resultats d’aquesta diagnosi són els següents.

El Morell disposa de quatre espais:

 • Teatre: té la capacitat per a 387 persones, on durant la temporada d’hivern es realitzen temporades teatrals, actes de Nadal, balls i graduacions de les escoles, balls de dansa, cinema, havaneres.
 • Pavelló: disposa d’una gran pista i sales annexes amb altres activitats i instal·lacions. S’hi realitzen activitats al llarg de tota la setmana durant matins i tardes.
 • Centre cultural: edifici que disposa d’una petita biblioteca, d’una petita ràdio, de 6 sales per dur a terme activitats de cursos, de restauració, activitats extraescolars per als nens d’estudis entre d’altres. Una sala als baixos, l’antiga discoteca, una sala rectangular amb barra, però que avui en dia no està legalitzada ni preparada per ser.
 • Centre de dia: és l’edifici de la gent gran, als baixos té una sala rectangular on la gent gran realista activitats durant la setmana a les tardes i balls o altres activitats els caps de setmana.

 

D’entre aquests equipaments, la disponibilitat és diversa.

 • El pavelló està atapeït d’activitats durant la setmana a les tardes i més lliure durant els matins.
 • El teatre, està obert principalment durant la temporada d’hivern, mentre que a l’estiu té poca activitat.
 • Al centre de dia, la sala dels baixos està ocupada cada tarda entre setmana i els caps de setmana a les tardes.
 • El centre cultural entre setmana està actiu amb activitats i cursos durant l’hivern i a l’estiu amb els casals d’estiu.

DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT

 

La sala porta des de la seva construcció sense estar acabada i sense cap tipus d’ús.

És un espai diàfan, amb una superfície total de 450 m2  i una capacitat per a 500 persones, amb un escenari d’obra, un altell i un espai sota el mateix.

En el plànol següent es pot observar la seva distribució:

En principi, quan es va construir, estava previst que sota l’escenari haguessin vestidors i lavabos i sota l’altell uns lavabos a peu pla. Damunt l’altell s’havia previst un magatzem al qual es podria accedir a través d’un muntacàrregues i sota les escales d’entrada, tocant a la baixada de l’Ajuntament, un armari corredís amb rodes.

 

LÍMITS DEL PROCÉS

 

Els límits que delimiten les propostes d’usos que finalment poden sorgir del procés participatiu són els següents:

 • Tècnics: no són viables les següents modificacions:
  • Ampliar la sala en direcció a l’Ajuntament
  • Tirar l’escenari a terra doncs té funció de càrrega de força de la paret, ni tapar-ne els forats doncs són part dels sistemes de respiració d’aire
  • Modificar el sostre
 • Usabilitat: la sala no pot acollir els següents usos:
  • No pot acollir un acte per a més de 500 persones doncs el nivell de protecció contra incendis de la sala està pensat per aquesta capacitat
  • No pot acollir l’entrada de vehicles per a realitzar actes o muntatges
  • No pot acollir un gran acte d’elements culturals perquè l’espai és just
  • No pot acollir activitats per a nens petits sense acompanyament per l’organització d’espais i la diferencia d’alçades

Com serà el procés participatiu?