PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

Engeguem la segona edició
dels pressupostos participatius,
on vosaltres sou els protagonistes
per elaborar i decidir actuacions
a realitzar durant el 2021.

AGENDA:

L’Ajuntament va iniciar el procés de Pressupostos Participatius l’any 2019 com una edició d’aprenentatge mutu, de la mateixa corporació i de la ciutadania, envers la participació i la col·laboració municipal.

Enguany, el consistori manté aquesta voluntat iniciant la segona edició dels Pressupostos Participatius en un context de nova normalitat, diferent, al qual també caldrà adaptar aquesta iniciativa. A més, aquesta segona edició incorpora de forma molt més àmplia la participació ciutadana, des d’un primer moment, facilitant la possibilitat que sigueu les veïnes i veïns els que elaboreu les propostes del procés. Així mateix, i tenint en compte la situació de pandèmia que vivim, hem cregut convenient que les propostes puguin ser tant inversions com ajudes en l’àmbit social.

Finalment, com a consistori, posem a la vostra disposició 70.000 euros del pressupost municipal del 2021, 20.000 euros més que en la primera edició, per tal que pugueu decidir en què s’inverteixen. Anima’t! Al Morell, la teva opinió compta!

Eloi Calbet
Alcalde del Morell
i regidor de Participació Ciutadana

BASES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 DEL MORELL

MOTIVACIÓ

 

L’Ajuntament va iniciar el procés de Pressupostos Participatius l’any 2019 com una edició d’aprenentatge mutu, de la mateixa corporació i de la ciutadania, envers la participació i la col·laboració municipal.

El consistori manté aquesta voluntat iniciant la segona edició dels Pressupostos Participatius en un context de nova normalitat, diferent, al qual també caldrà adaptar aquesta iniciativa. A més, aquesta segona edició incorpora de forma molt més àmplia la participació ciutadana, des d’un primer moment, facilitant la possibilitat que siguin les veïnes i veïns els que elaborin les propostes del procés.

PRESSUPOST MUNICIPAL

 

El consistori posa a la teva disposició, i a la de la resta de veïns, 70.000 euros del pressupost municipal del 2021, per tal que puguis decidir en què s’inverteixen, prenent així el protagonisme d’una part de la gestió municipal.

COM PARTICIPAR-HI

 1. Difusió

Presentació del procés i de les fases i criteris que seguirà a través dels diferents canals de comunicació municipals.

 1. Propostes

En aquesta edició les propostes les elabora la ciutadania, després que la primera edició servís d’aprenentatge.

Les propostes les pot fer qualsevol persona que resideixi i tingui una vinculació directa amb el municipi. Cada persona pot presentar un màxim de 2 propostes presencialment a les oficines municipals o online a través del web https://participem.elmorell.cat/

És fonamental que les propostes segueixin una sèrie de criteris per tal que puguin formar part del procés. Alguns d’aquests criteris són prou coneguts, però d’altres hauran de ser valorats per personal municipal, donat el seu caire més tècnic. Aquests criteris són els següents:

 1. Correspondre als següents capítols del pressupost municipal:

Capítol 4 – transferències corrents, podent-se incloure propostes d’ajuts o subvencions a particulars o entitats amb una descripció el més concreta possible de l’objectiu pel qual es plantegen.

Capítol 6 – inversions reals, on es poden incloure propostes referents a inversions com per exemple, la que va guanyar a la passada edició: “arranjament de la zona verda del costat del CAP”.

 1. No superar la partida econòmica del procés, 70.000 €.
 2. Ser viables legalment i tècnicament.
 3. Ser de competència municipal.
 4. No ser exclusives.
 5. No estar previstes en el pressupost municipal referent al 2021 de l’Ajuntament.
 6. Ser sostenibles en el temps, és a dir, que l’Ajuntament tingui la capacitat de mantenir-les, si és el cas, al llarg dels anys.
 7. Anar acompanyades de les dades de contacte de les persones proposants, per tal de poder resoldre possibles dubtes entorn les propostes i per confirmar que cada persona presenta només un formulari.

En el cas que la ciutadania tingui dubtes a l’hora d’elaborar les propostes, es facilitarà el suport necessari a través del correu participacio@elmorell.cat

 

 1. Validació

Una comissió tècnica formada per personal municipal serà l’encarregada de valorar les propostes presentades i determinar si compleixen els criteris abans esmentats.

També calcularà el cost aproximat d’aquelles propostes que compleixin els criteris establerts per confirmar que no superen la partida del procés i facilitar la votació posterior.

 

 1. Votació

Cada morellenc/a empadronat al municipi i major de 16 anys ha de triar un total de tres de les propostes vàlides a través de votació popular. Les butlletes amb menys o més de tres propostes marcades no seran vàlides.

Les propostes que obtinguin més vots, fins arribar als 70.000 euros, seran les que es duran a terme durant el 2021.

 1. Retorn

Al final del procés, al desembre o gener, s’informarà àmpliament dels resultats de les votacions i de les propostes que resultin guanyadores de la present edició dels Pressupostos Participatius.

En aquesta fase, la ciutadania també podrà fer una valoració del procés a través dels formularis que es facilitaran a tal efecte.

 

CALENDARI

DIFUSIÓ I INFORMACIÓ:   Juliol de 2020

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Del 20 de juliol al 30 d’agost de 2020

VALIDACIÓ:  Setembre i octubre de 2020

VOTACIÓ POPULAR : De l’1 al 20  de desembre de 2020

RETORN: Desembre – gener de 2021