PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023

Engeguem la tercera edició
dels pressupostos participatius,
on vosaltres sou els protagonistes
per elaborar i decidir actuacions
a realitzar durant el 2023

Aquest 2022 l’Ajuntament inicia ja la tercera edició dels pressupostos participatius, després d’un any en què la iniciativa no s’ha dut a terme perquè els esforços de la regidoria de Participació Ciutadana es van dedicar a la creació d’un Reglament de Participació Ciutadana.

Ara, després d’una primera edició d’aprenentatge i una segona edició de consolidació, en aquesta tercera edició se seguirà la mateixa metodologia que en l’anterior. Així, veïnes i veïns sereu els encarregats d’elaborar les propostes del procés, que podran ser tant inversions com ajudes en l’àmbit social.

Finalment, com a consistori, posem a la vostra disposició 70.000 euros del pressupost municipal del 2022 per tal que pugueu decidir en què s’inverteixen. Anima’t! Al Morell, la teva opinió compta!

Eloi Calbet
Alcalde del Morell
i regidor de Participació Ciutadana

BASES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023 DEL MORELL

MOTIVACIÓ

 

El consistori manté la voluntat inicial de 2019, quan es van iniciar els pressupostos participatius, endegant que la significarà la tercera edició dels Pressupostos Participatius en un context de cada vegada major normalitat. A més, continuant amb el camí encetat a la segona edició aquesta  manté de forma molt més àmplia la participació ciutadana, des d’un primer moment, facilitant la possibilitat que siguin les veïnes i veïns els que elaborin les propostes del procés.

PRESSUPOST MUNICIPAL

 

El consistori posa a la teva disposició, i a la de la resta de veïns, 70.000 euros del pressupost municipal del 2023, per tal que puguis decidir en què s’inverteixen, prenent així el protagonisme d’una part de la gestió municipal.

COM PARTICIPAR-HI

 1. Difusió

Presentació del procés, de les fases i criteris que seguirà a través dels diferents canals de comunicació municipals.

 1. Propostes

Les propostes les pot fer qualsevol persona que resideixi i tingui una vinculació directa amb el municipi. Cada persona pot presentar un màxim de 2 propostes presencialment a les oficines municipals o online a través del web https://pressupostos.elmorell.cat/

És fonamental que les propostes segueixin una sèrie de criteris per tal que puguin formar part del procés. Alguns d’aquests criteris són prou coneguts, però d’altres hauran de ser valorats per personal municipal, donat el seu caire més tècnic. Aquests criteris són els següents:

 1. Correspondre als següents capítols del pressupost municipal:

Capítol 4 – transferències corrents, podent-se incloure propostes d’ajuts o subvencions a particulars o entitats amb una descripció el més concreta possible de l’objectiu pel qual es plantegen.

Capítol 6 – inversions reals, on es poden incloure propostes referents a inversions com per exemple, la que va guanyar a la passada edició: “arranjament de la zona verda del costat del CAP”.

 1. No superar la partida econòmica del procés, 70.000 €.
 2. Ser viables legalment i tècnicament.
 3. Ser de competència municipal.
 4. No ser exclusives.
 5. No estar previstes en el pressupost municipal referent al 2023 de l’Ajuntament.
 6. Ser sostenibles en el temps, és a dir, que l’Ajuntament tingui la capacitat de mantenir-les, si és el cas, al llarg dels anys.
 7. Anar acompanyades de les dades de contacte de les persones proposants, per tal de poder resoldre possibles dubtes entorn les propostes i per confirmar que cada persona presenta només un formulari.

En el cas que la ciutadania tingui dubtes a l’hora d’elaborar les propostes, es facilitarà el suport necessari a través del correu participacio@elmorell.cat

 

 1. Validació

Una comissió tècnica formada per personal municipal serà l’encarregada de valorar les propostes presentades i determinar si compleixen els criteris abans esmentats.

També calcularà el cost aproximat d’aquelles propostes que compleixin els criteris establerts per confirmar que no superen la partida del procés i facilitar la votació posterior.

 

 1. Votació

Cada morellenc/a empadronat al municipi i major de 16 anys ha de triar un total de tres de les propostes vàlides a través de votació popular. Les butlletes amb menys o més de tres propostes marcades no seran vàlides.

Les propostes que obtinguin més vots, fins arribar als 70.000 euros, seran les que es duran a terme durant el 2023.

 1. Retorn

Al final del procés, al desembre o gener, s’informarà àmpliament dels resultats de les votacions i de les propostes que resultin guanyadores de la present edició dels Pressupostos Participatius.

En aquesta fase, la ciutadania també podrà fer una valoració del procés a través dels formularis que es facilitaran a tal efecte.

 

CALENDARI:

DIFUSIÓ I INFORMACIÓ      Del 1 de maig al 22 de maig
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES          Abril 2022
VALIDACIÓ   Juny 2022
VOTACIÓ POPULAR        Del 2 al 18 de desembre de 2022
RETORN      Desembre 2022