PROCESSOS ACTIUS:

Fa uns anys, sota la plaça de l’Era del Castell, es va iniciar
la construcció d’una sala polivalent que, per qüestions
pressupostàries, no es va finalitzar. Ara, volem
estudiar totes les opcions que té i escollir la que sigui
més adient per a la ciutadania. Però abans de prendre
una decisió, l’equip de govern vol obrir un procés participatiu
per conèixer l’opinió dels veïns i veïnes.