Avís legal i política de privacitat

 

Aquesta pàgina web ha estat creada per l’Ajuntament del Morell amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

  1. Titularitat de la pàgina web.

El nom del domini www.elmorell.cat, està registrat a favor de l’Ajuntament del Morell, amb CIF P-4309600G i domicili social a la plaça de l’Era del Castell 5. Amb telèfon de contacte 977840617 i adreça de correu electrònic ajmorell@morell.altanet.org.

  1. Contingut de la web i enllaços.

L’Ajuntament del Morell no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.elmorell.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que l’Ajuntament del Morell tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més ràpid possible.

  1. Propietat intel·lectual de la web.

L’Ajuntament del Morell utilitza llicències creative commons de nivell BY-NC 4.0 (atribució i usos no comercials) del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’atribució establerta a les llicències Creative Commons ni per a cap ús comercial.

  1. Actualització i modificació de la pàgina web.

L’Ajuntament del Morell es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

  1. Indicacions sobre aspectes tècnics.

L’Ajuntament del Morell no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de l’Ajuntament del Morell no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers i, per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

  1. Tractament de dades de l’usuari.

Sense perjudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, haurà de manifestar expressament que ha llegit la normativa i que autoritza l’Ajuntament del Morell al tractament automatitzat de les mateixes per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

L’Ajuntament del Morell incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’Ajuntament del Morell no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’Ajuntament.

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

  1. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.