PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

Validació  de propostes

Una comissió tècnica formada per personal municipal serà l’encarregada de valorar les propostes presentades per determinar si compleixen els criteris esmentats i que no superen la partida del procés.