REGLAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Debat polític entorn un esborrany de Reglament de Participació Ciutadana i els resultats de la consulta a la ciutadania per tal de consensuar una normativa que ajudi a fomentar la participació al municipi.